Tuyên bố về tính thích hợp

HP Laserjet P3010 hp logo Tuyên bố về tính thích hợp

Thông tin về Tuân Thủ Quy Định

Tiếng Việt

Tuyên bố về tính thích hợp

Tuyên bố về tính Thích hợp
theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17050-1 và EN 17050-1, DoC#: BOISB-0804-00-rel.1,0
Tên nhà sản xuất:
Công ty Hewlett-Packard
Địa chỉ nhà sản xuất:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
tuyên bố rằng sản phẩm
Tên sản phẩm:
Dòng sản phẩm HP LaserJet P3010
Bao gồm: CB530A – Khay 500 tờ tùy chọn
 
 
Số hiệu Theo Quy định2):
BOISB-0804-00
Các tùy chọn của sản phẩm:
TẤT CẢ
Hộp mực in: CE255A /CE255X
phù hợp với các Thông số Kỹ thuật sau của Sản phẩm:
An toàn:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Sản phẩm LED/La-de Loại 1)
GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005 / EN55022:2006 – Loại B1)
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Đề mục 47 CFR, Phần 15 Loại B2) / ICES-003, Mục 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Thông tin bổ sung:
Sản phẩm này tuân thủ theo các yêu cầu của Chỉ dẫn EMC 2004/108/EC và Chỉ dẫn Điện áp Thấp 2006/95/EC, và có dấu CE HP Laserjet P3010 ce mark Tuyên bố về tính thích hợp tương ứng.
Thiết bị này tuân thủ theo Phần 15 của Quy định FCC. Việc vận hành thiết bị phụ thuộc vào hai điều kiện sau: (1) thiết bị này không gây nhiễu sóng có hại, và (2) thiết bị này phải chấp nhận các nhiễu sóng, kể các các loại nhiễu sóng có thể sinh ra các hoạt động không mong muốn.
1) Sản phẩm đã được kiểm tra trong một cấu hình tiêu biểu với hệ thống Máy tính Cá nhân Hewlett-Packard.
2) Vì mục đích tuân thủ quy định, sản phẩm này được gán một con số Model theo Quy định. Con số này không được phép nhầm lẫn với tên sản phẩm hoặc số của sản phẩm.
Boise, Idaho , Mỹ
30 tháng 5 năm 2008
Chỉ riêng đối với vấn đề quy định:
Địa chỉ liên hệ tại Châu Âu:
Nơi bán sản phẩm và Phòng dịch vụ Hewlett-Packard Sales tại địa phương hoặc Hewlett-Packard GmbH, Phòng HQ-TRE / Tiêu Chuẩn Châu Âu,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (FAX: +49-7031-14-3143), http://www.hp.com/go/certificates
Địa chỉ liên hệ tại Mỹ:
Giám đốc Phụ trách việc Tuân thủ Quy định của Sản Phẩm, Công ty Hewlett-Packard,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , (Điện thoại: 208-396-6000)


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Tuyên bố về tính thích hợp