Bộ phận làm bằng chất dẻo

HP Laserjet P3010 hp logo Bộ phận làm bằng chất dẻo

Thông tin về Tuân Thủ Quy Định

Tiếng Việt

Bộ phận làm bằng chất dẻo

Các bộ phận làm bằng chất dẻo nặng trên 25 gram được đánh dấu theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp tăng khả năng nhận biết để tái chế khi hết tuổi thọ của sản phẩm.


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Bộ phận làm bằng chất dẻo