Các đặc điểm kỹ thuật về hình thể

HP Laserjet P3010 hp logo Các đặc điểm kỹ thuật về hình thể

Thông số kỹ thuật

Tiếng Việt

Các đặc điểm kỹ thuật về hình thể


Kích thước và trọng lượng sản phẩm
Model sản phẩm
Cao
Sâu
Rộng
Nặng
Kiểu cơ bản, d, n, và dn
316 mm
400 mm
448 mm
15,9 kg
Kiểu x
456 mm
400 mm
448 mm
21,2 kg
Khay nạp giấy tùy chọn 500 tờ
140 mm
400 mm
448 mm
5,3 kg


Kích thước sản phẩm khi mở rộng tất cả các cửa và khay
Model sản phẩm
Cao
Sâu
Rộng
Kiểu cơ bản, d, n, và dn
325 mm
1040 mm
448 mm
Kiểu x
465 mm
1040 mm
448 mm


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Các đặc điểm kỹ thuật về hình thể