Đóng gói lại sản phẩm

HP Laserjet P3010 hp logo Đóng gói lại sản phẩm

Dịch vụ và hỗ trợ

Tiếng Việt

Đóng gói lại sản phẩm

Nếu dịch vụ Chăm sóc Khách hàng HP xác định sản phẩm của bạn cần gửi trở lại cho HP để sửa chữa, hãy thực hiện theo các bước bên dưới để đóng gói lại sản phẩm trước khi vận chuyển.

HP Laserjet P3010 caution Đóng gói lại sản phẩm THẬN TRỌNG:

Hư hỏng xảy ra trong quá trình vận chuyển do bao gói không đúng khách hàng phải chịu trách nhiệm.

1.
Tháo và giữ lại mọi thẻ DIMM đã được mua và lắp vào sản phẩm.
HP Laserjet P3010 caution Đóng gói lại sản phẩm THẬN TRỌNG:

Tĩ;nh điện có thể làm hỏng các bộ phận điện tử. Khi cầm các thanh DIMM, hãy đeo vòng chống tĩ;nh điện, hoặc thường xuyên chạm vào bề mặt của bao chống tĩ;nh điện DIMM và sau đó chạm vào phần kim loại không cách điện trên sản phẩm. Để tháo DIMM, hãy xem Cài đặt bộ nhớ.

2.
Tháo ra và giữ lại hộp mực in.
HP Laserjet P3010 caution Đóng gói lại sản phẩm THẬN TRỌNG:

Cần đặc biệt lưu ý nhớ tháo các hộp mực ra trước khi vận chuyển sản phẩm. Hộp mực in để lại trong sản phẩm sẽ bị rò rỉ trong quá trình gửi hàng và làm đổ mực ra động cơ của sản phẩm và các bộ phận khác.

Để tránh là hư hỏng hộp mực in, hãy tránh chạm vào trục trên hộp, và cất hộp mực in vào trong hộp giấy ban đầu khi mua hoặc để ở nơi không có ánh sáng trực tiếp.

3.
Tháo và giữ lại cáp nguồn, cáp giao diện, và các phụ kiện tùy chọn, chẳng hạn như thẻ EIO.
4.
Nếu có thể được, xin kèm theo cả các bản in mẫu và 50 đến 100 trang giấy in hoặc vật liệu in khác đã bị lỗi khi in.
5.
Tại Hoa Kỳ, hãy gọi dịch vụ Chăm sóc Khách hàng HP để xin hộp đóng gói mới. Tại các khu vực khác, hãy dùng hộp đóng gói cũ khi mua thiết bị, nếu có thể. Hewlett-Packard khuyên bạn mua bảo hiểm cho thiết bị khi vận chuyển.


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Đóng gói lại sản phẩm