Dây cáp và mạch ghép nối

HP Laserjet P3010 hp logo Dây cáp và mạch ghép nối

Nguồn cung cấp và phụ kiện

Tiếng Việt

Dây cáp và mạch ghép nối


Mục
Mô tả
Số bộ phận
Các thẻ I/O Nâng cao (EIO)
Các cạc mạng EIO đa giao thức của máy chủ in HP Jetdirect:
Đĩ;a Cứng EIO Hiệu Suất Cao HP theo Chuẩn Serial ATA (người dẫn: hay còn gọi là chuẩn SATA)
J6073G
Bộ điều hợp song song 1284B
J7972G
Jetdirect EIO không dây 690n (IPv6/IPsec)
J8007G
Jetdirect en3700
J7942G
Jetdirect en1700
J7988G
Máy chủ in không dây USB Jetdirect ew2400
J7951G
Cạc mạng EIO Jetdirect 630n EIO (IPv6/gigabit)
J7997G
Cạc mạng EIO Jetdirect 635n EIO (IPv6/IPsec)
J7961G
Cáp USB
Cáp nối A-to-B 2 mét
C6518A


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Dây cáp và mạch ghép nối