Tiêu hao mực in

HP Laserjet P3010 hp logo Tiêu hao mực in

Thông tin về Tuân Thủ Quy Định

Tiếng Việt

Tiêu hao mực in

EconoMode (Chế độ Tiết kiệm) sử dụng ít bột mực hơn, và điều này có thể kéo dài tuổi thọ của hộp mực in.


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Tiêu hao mực in