Môi trường sử dụng

HP Laserjet P3010 hp logo Môi trường sử dụng

Thông số kỹ thuật

Tiếng Việt

Môi trường sử dụng


Điều kiện cần thiết
Điều kiện môi trường
 
In
Lưu trữ/chế độ chờ
Nhiệt độ
Sản phẩm
7,5° đến 32,5°C
0° đến 35°C
Hộp mực in
7,5° đến 32,5°C
-20° đến 40°C
Độ ẩm tương đối
Sản phẩm
5% đến 90%
35% đến 85%
Hộp mực in
10–90%
10–90%


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Môi trường sử dụng