HP Universal Print Driver (UPD)

HP Laserjet P3010 hp logo HP Universal Print Driver (UPD)

Windows Yazılımı

Türkçe

HP Universal Print Driver (UPD)

Windows için HP Universal Print Driver (UPD), herhangi bir HP LaserJet ürününe, herhangi bir konumdan, başka sürücü yüklemeniz gerekmeden, sanal olarak anında erişme olanağı sağlayan tek bir sürücüdür. Kanıtlanmış HP yazdırma sürücüsü teknolojisi üzerine oluşturulmuştur ve pek çok yazılım programıyla ayrıntılı bir şekilde sınanmış ve kullanılmıştır. Her zaman tutarlı çalışan güçlü bir çözümdür.

HP UPD, tüm HP ürünleriyle doğrudan iletişim kurar, yapılandırma bilgilerini alır ve sonra ürünün benzersiz, kullanılabilir özelliklerini gösteren kullanıcı arabirimini özelleştirir. Kullanılabilen, iki yüze yazdırma ve zımbalama gibi ürün özelliklerini otomatik olarak özelleştirdiğinden, bu özellikleri el ile etkinleştirmeniz gerekmez.

Daha fazla bilgi için www.hp.com/go/upd adresine gidin.

Bu bölümde aşağıdaki konular hakkında bilgiler verilmektedir:


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 HP Universal Print Driver (UPD)