Ürün yazılımını tarayıcı aracılığıyla karşıya yüklemek için FTP’yi kullanma

HP Laserjet P3010 hp logo Ürün yazılımını tarayıcı aracılığıyla karşıya yüklemek için FTPyi kullanma

Ürünü temizleme ve bakımını yapma

Türkçe

Ürün yazılımını tarayıcı aracılığıyla karşıya yüklemek için FTP’yi kullanma

1.
Kullandığınız Internet tarayıcısının, klasörleri FTP sitelerinden görüntülemek için yapılandırıldığından emin olun. Bu yönergeler Microsoft Internet Explorer içindir.
a.
Tarayıcıyı açın ve Araçlar‘ı, sonra Internet Seçenekleri‘ni tıklatın.
b.
Gelişmiş sekmesini tıklatın.
c.
FTP siteleri için klasör görünümünü etkinleştir yazılı kutuyu seçin.
d.
Tamam‘ı tıklatın.
2.
Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve TCP/IP adresini not edin.
3.
Bir tarayıcı penceresi açın.
4.
Tarayıcının adres satırına
  ftp://<ADRES>  

yazın; burada <ADRES> ürünün adresidir. Örneğin, TCP/IP adresi 192.168.0.90 ise,

  ftp://192.168.0.90  

yazın.

5.
Ürünün indirilen .RFU klasörünü bulun.
6.
.RFU dosyasını tarayıcı penceresindeki BAĞLANTI NOKTASI simgesine sürükleyip bırakın.
HP Laserjet P3010 note Ürün yazılımını tarayıcı aracılığıyla karşıya yüklemek için FTPyi kullanma NOT:

Ürün, güncelleştirmenin etkinleşme için kapanır ve sonra açılır. Güncelleştirme işlemi tamamladığında, ürünün kontrol panelinde Hazır iletisi görüntülenir.


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Ürün yazılımını tarayıcı aracılığıyla karşıya yüklemek için FTP’yi kullanma