EIO kartlarını takma

HP Laserjet P3010 hp logo EIO kartlarını takma

Ürünü temizleme ve bakımını yapma

Türkçe

EIO kartlarını takma

EIO kartı takma
1.
Ürünü kapatın.
2.
Ürünün arkasındaki EIO yuvasında bulunan iki vidayı ve kapak plakasını çıkarın.

HP Laserjet P3010 nhu eio cover remove EIO kartlarını takma

3.
EIO kartını EIO yuvasına takın ve vidaları sıkın.

HP Laserjet P3010 nhu eio install EIO kartlarını takma

4.
EIO kartı için kablo bağlantısı gerekiyorsa, kabloyu bağlayın.

HP Laserjet P3010 nhu eio connect EIO kartlarını takma

5.
Ürünü açın ve yeni EIO kartının algılandığını doğrulamak için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Bkz. Bilgileri ve nasıl yapılır sayfalarını yazdırma.
HP Laserjet P3010 note EIO kartlarını takma NOT:

Bir yapılandırma sayfası yazdırdığınızda, ağ yapılandırmasını ve durum bilgilerini içeren bir HP Jetdirect yapılandırma sayfası da yazdırılır.

EIO kartını çıkarma
1.
Ürünü kapatın.
2.
Varsa EIO kartından kabloları çıkarın.
3.
EIO kartındaki iki vidayı açın ve EIO kartını EIO yuvasından çıkarın.
4.
EIO yuvasındaki kapak plakasını ürünün arkasına yerleştirin. İki vidayı takın ve sıkıştırın.
5.
Ürünü açın.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 EIO kartlarını takma