Ürün belleği yükleme

HP Laserjet P3010 hp logo Ürün belleği yükleme

Ürünü temizleme ve bakımını yapma

Türkçe

Ürün belleği yükleme

Bu ürün bir DIMM yuvası içerir.

HP Laserjet P3010 caution Ürün belleği yükleme DİKKAT:

Statik elektrik elektronik parçalara zarar verebilir. DIMM’leri takarken önce antistatik bileklik takın veya sık sık DIMM’nin antistatik paketinin yüzeyine dokunun, daha sonra ürünün çıplak metal kısımlarına dokunun.

1.
Önceden yapmadıysanız, üründe ne kadar bellek takılı olduğunu öğrenmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Bkz. Bilgileri ve nasıl yapılır sayfalarını yazdırma.
2.
Ürünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çıkarın.

HP Laserjet P3010 nhu power disconnect Ürün belleği yükleme

3.
Tüm arabirim kablolarını sökün.

HP Laserjet P3010 nhu cables disconnect Ürün belleği yükleme

4.
Sağ panelin mandalını açmak için ürünün arkasına doğru kaydırarak sağ paneli çıkarın.

HP Laserjet P3010 nhu right cover remove Ürün belleği yükleme

5.
DIMM’yi antistatik ambalajından çıkarın.

HP Laserjet P3010 nhu dimm new Ürün belleği yükleme

HP Laserjet P3010 caution Ürün belleği yükleme DİKKAT:

Statik elektriğin neden olabileceği hasarı azaltmak için, DIMM’yi tutmadan önce her zaman bir elektrostatik boşaltma (ESD) bilek kayışı takın veya antistatik ambalajın yüzeyine dokunun.

6.
DIMM’i kenarlarından tutarak, DIMM üzerindeki çentiği DIMM yuvasındaki çubuğa açılı bir şekilde hizalayın ve yuvaya tam oturuncaya dek DIMM’i sıkıca bastırın. Düzgün takıldığında, metal temas noktaları görünmez.

HP Laserjet P3010 nhu dimm align Ürün belleği yükleme

7.
Her iki mandal DIMM’i kavrayıncaya kadar DIMM’i aşağıya bastırın.

HP Laserjet P3010 nhu dimm install Ürün belleği yükleme

HP Laserjet P3010 note Ürün belleği yükleme NOT:

DIMM’i takarken güçlük çekerseniz, DIMM’in alt kısmındaki çentiklerin yuvadaki çizgilerle aynı hizada olup olmadığını kontrol edin. DIMM yine de yerine oturmazsa, doğru türde DIMM kullandığınızdan emin olun.

8.
Sağ paneli yeniden takın. Panelin üzerindeki sekmeleri ürünün içindeki yuvalarla hizalayın ve paneli, yerine oturuncaya dek ürünün önüne doğru itin.

HP Laserjet P3010 nhu right cover install Ürün belleği yükleme

9.
Arabirim kablolarını ve güç kablosunu yeniden bağlayın.

HP Laserjet P3010 nhu cables cord connect Ürün belleği yükleme

10.
Ürünü açın.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Ürün belleği yükleme