Belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma

HP Laserjet P3010 hp logo Belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma

Ürünü Macintosh ile birlikte kullanın

Türkçe

Belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma

Bir belgeyi farklı kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirebilirsiniz.

1.
File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
2.
Paper Handling (Kağıt Kullanımı) menüsünü açın.
3.
Destination Paper Size (Hedef Kağıt Boyutu) alanında, Scale to fit paper size‘ı (Kağıt Boyutuna Ölçekle) seçin ve ardından açılı listeden boyutu seçin.
4.
Yalnızca belgeden küçük boyutlu kağıt kullamnak istiyorsanız, Scale down only‘yi (Yalnızca küçük boyutlu) seçin.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma