HP Printer Utility’yi açma

HP Laserjet P3010 hp logo HP Printer Utilityyi açma

Ürünü Macintosh ile birlikte kullanın

Türkçe

HP Printer Utility’yi açma

Mac OS X V10.3 veya Mac OS X V10.4
1.
Finder’ı (Bulma Aracı) açın, Applications (Uygulamalar), Utilities (Yardımcı Programlar) ve sonra Printer Setup Utility (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) öğelerini tıklatın.
2.
Yapılandırmak istediğiniz ürünü seçin ve sonra Utility (Yardımcı Program) seçeneğini tıklatın.
Mac OS X V10.5
1.
Printer (Yazıcı) menüsünde Printer Utility (Yazıcı Yardımcı Programı) seçeneğini tıklatın.

-veya-

Print Queue (Yazdırma Sırası) seçeneklerinden Utility (Yardımcı Program) simgesini tıklatın.


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 HP Printer Utility’yi açma