Depolanan işi yazdırma

HP Laserjet P3010 hp logo Depolanan işi yazdırma

Ürün özelliklerini kullanma

Türkçe

Depolanan işi yazdırma

1.
Ürünün sayısal tuş takımı varsa, İŞİ ALMA menüsünü açmak için klasör düğmesine HP Laserjet P3010 folder Depolanan işi yazdırma basın.

-veya-

Menü düğmesine HP Laserjet P3010 menu Depolanan işi yazdırma basın. İŞİ ALMA menüsünü vurgulamak için aşağı ok HP Laserjet P3010 arrow down Depolanan işi yazdırma, sonra Tamam düğmesine basın.

2.
Kullanıcı adınızı vurgulamak için aşağı ok HP Laserjet P3010 arrow down Depolanan işi yazdırma, sonra Tamam düğmesine basın.
3.
Bir iş adını vurgulamak için aşağı ok HP Laserjet P3010 arrow down Depolanan işi yazdırma, sonra Tamam düğmesine basın.

YAZDIR veya YAZDIR VE SİL seçeneği vurgulanır.

4.
YAZDIR veya YAZDIR VE SİL seçeneğini belirlemek için Tamamdüğmesine basın.
5.
İş bir PIN numarası gerektiriyorsa, PIN’i girmek için sayısal tuş takımını kullanın veya yukarı ok HP Laserjet P3010 arrow up Depolanan işi yazdırma veya aşağı ok HP Laserjet P3010 arrow down Depolanan işi yazdırma düğmelerini kullanın ve sonra Tamam düğmesine basın.
HP Laserjet P3010 note Depolanan işi yazdırma NOT:

PIN’i girmek için yukarı ok HP Laserjet P3010 arrow up Depolanan işi yazdırma veya aşağı ok HP Laserjet P3010 arrow down Depolanan işi yazdırma düğmesini kullanırsanız, her sayıdan sonra Tamam düğmesine basın.

6.
İş depolandığı zaman sürücüde belirtilen sayıda kopyayı yazdırmak için Tamam düğmesine basın.

-veya-

İşi depolarken sürücüde belirttiğinizden farklı sayıda kopya yazdırmak için, sayısal tuş takımını kullanarak ya da yukarı ok HP Laserjet P3010 arrow up Depolanan işi yazdırma veya aşağı ok HP Laserjet P3010 arrow down Depolanan işi yazdırma düğmesine basarak kopya sayısını seçin ve Tamam düğmesine basın.


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Depolanan işi yazdırma