Tepsileri yapılandırma

HP Laserjet P3010 hp logo Tepsileri yapılandırma

Kağıt ve yazdırma ortamları

Türkçe

Tepsileri yapılandırma

HP Laserjet P3010 note Tepsileri yapılandırma NOT:

Diğer HP LaserJet ürün modellerini kullandıysanız, Tepsi 1’i Birinci moda veya Kaset moduna yapılandırmaya alışkınsınız demektir. Bu ürün için TEPSİ 1 BOYUTU seçeneğini HER BOYUT olarak ve TEPSİ 1 TÜRÜ seçeneğini HER TÜRDE olarak ayarlamak, İlk mod ile aynıdır. TEPSİ 1 BOYUTU ve TEPSİ 1 TÜRÜ seçeneğini başka herhangi bir ayara getirmek, Kaset moduyla aynıdır.

Aşağıdaki durumlarda, tepsiyi türe ve boyuta göre yapılandırmanızı ürün otomatik olarak ister:


Tepsiye kağıt yüklediğinizde

Yazıcı sürücüsü veya bir yazılım programı aracılığıyla yazdırma işi için özel bir tepsi veya kağıt türü seçtiyseniz ve tepsi yazdırma işi ayarlarına uygun biçimde yapılandırılmadıysa

Kontrol panelinde şu ileti görüntülenir: TEPSİ <X> [TÜR] [BOYUT] Boyutu veya türü değiştirmek için Tamam düğmesine basın. Ayarları kabul etmek için HP Laserjet P3010 arrow return Tepsileri yapılandırma düğmesine basın.

HP Laserjet P3010 note Tepsileri yapılandırma NOT:

Tepsi 1’den yazdırıyorsanız ve tepsi HER BOYUT ve HER TÜRDE ayarları için yapılandırılmışsa, istem görüntülenmez.

Bu bölümde aşağıdaki konular hakkında bilgiler verilmektedir:


© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Tepsileri yapılandırma