Avrupa Birliği’nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan kaldırılması

HP Laserjet P3010 hp logo Avrupa Birliğinde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan kaldırılması

Düzenleme bilgileri

Türkçe

Avrupa Birliği’nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan kaldırılması

HP Laserjet P3010 weee mark Avrupa Birliğinde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan kaldırılması

Ürün veya ambalajındaki bu simge, ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atık donanımınızı belirlenmiş bir atık elektrikli ve elektronik donanım toplama merkezine teslim etmek, sizin sorumluluğunuzdadır. Atık donanımınızın elden çıkarılma sırasında ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığına ve çevreye zararlı olmayacak bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Atık donanımınızı geri dönüştürülmek üzere teslim edebileceğiniz yerler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediye makamlarına, ev atıkları toplama hizmetine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Avrupa Birliği’nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan kaldırılması