Överensstämmelseintyg

HP Laserjet P3010 hp logo Överensstämmelseintyg

Föreskrifter

Svenska

Överensstämmelseintyg

Konformitetsdeklaration
enligt ISO/IEC 17050-1 och EN 17050-1, DoC#: BOISB-0804-00-rel.1,0
Tillverkarens namn:
Hewlett-Packard Company
Tillverkarens adress:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
tillkännager att produkten
Produktnamn:
HP LaserJet P3010-serien
Inklusive: CB530A – Extra fack för 500 ark
 
 
Kontrollmodellnummer2):
BOISB-0804-00
Produktalternativ:
ALLA
Tonerkassetter: CE255A /CE255X
överensstämmer med följande produktspecifikationer:
Säkerhet:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (klass 1 laser-/lysdiodprodukt)
GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005 / EN 55022:2006 – Class B1)
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Ytterligare information:
Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 2004/108/EC och lågvoltsdirektivet 2006/95/EEC och är försedd med HP Laserjet P3010 ce mark Överensstämmelseintyg CE-märkning.
Denna enhet uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen avgörs av följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som medför att prestanda påverkas.
1) Produkten har testats i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards datorsystem.
2) Den här produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer för att uppfylla bestämmelserna. Det här numret bör inte blandas ihop med marknadsnamnet eller produktnumret.
Boise, Idaho , USA
30 maj 2008
Endast för bestämmelseavsnitt:
Kontakt i Europa:
Närmaste försäljnings- och servicekontor som Hewlett-Packard har eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (FAX: +49-7031-14-3143), http://www.hp.com/go/certificates
Kontakt i USA:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , (Tel: 208-396-6000)

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Överensstämmelseintyg