Berichten op het bedieningspaneel

HP Laserjet P3010 hp logo Berichten op het bedieningspaneel

Problemen oplossen

Nederlands

Berichten op het bedieningspaneel

Berichten op het bedieningspaneel
Bedieningspaneelbericht
Omschrijving
Aanbevolen actie
<DIRECTORY> LEZEN XXXX bestanden gevonden XXXX ondersteund
De bestanden in de map USB worden momenteel gelezen.
Er is geen handeling vereist.
10.XX.YY ONDERDEELGEHEUGENFOUT
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
Er is een fout opgetreden in een of meer onderdelen van het apparaat.
10.00.0Y = geheugen is defect
10.10.0Y = geheugen ontbreekt
1.
Schakel het apparaat uit en vervolgens in om het bericht te wissen.
2.
Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP als het bericht blijft verschijnen.
11.XX INTERNE KLOKFOUT
Druk op OK om door te gaan
Er is een fout opgetreden in de real-time klok.
Het afdrukken kan worden voortgezet, maar er verschijnt een melding telkens wanneer u het apparaat inschakelt. Om deze kwestie op te lossen neemt u contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP.
13.JJ.NT PAPIERSTORING OPEN INVOERLADES
wordt afgewisseld met
Alle laden openen
Er is een storing opgetreden in een lade.
1.
Open elke lade en controleer of er papier is vastgelopen.
2.
Open de bovenklep.
3.
Verwijder de printcartridge en eventueel papier.
4.
Plaats de printcartridge weer in de printer en sluit de bovenklep.
5.
Sluit alle laden.
13.JJ.NT STORING IN <LOCATIE>
13.JJ.NT STORING IN <LOCATIE>
Er is een storing opgetreden op de aangegeven plaats.
Verwijder het vastgelopen papier.
Als het bericht nog steeds wordt weergegeven nadat u al het vastgelopen papier hebt verwijderd, is er mogelijk een sensor vastgelopen of beschadigd. Neem contact op met een erkend service- of ondersteuningspunt van HP.
21 PAGINA TE COMPLEX
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
wordt afgewisseld met
21 PAGINA TE COMPLEX
Druk op OK om door te gaan
De gegevens in de afdruktaak zijn te gecompliceerd.
1.
Druk op de knop OK om de verzonden gegevens af te drukken (er kunnen gegevens verloren zijn gegaan).
2.
Als dit bericht vaak verschijnt, vereenvoudigt u de afdruktaak of installeert u meer geheugen.
22 EIO X BUFFEROVERLOOP
Druk op OK om door te gaan
Er zijn te veel gegevens verzonden naar de EIO-kaart in de aangegeven sleuf [X]. Het is mogelijk dat er een onjuist communicatieprotocol in gebruik is.
N.B. EIO 0 is gereserveerd voor de ingesloten HP Jetdirect-printserver.
1.
Druk op OK om het bericht te verwijderen. (De taak wordt niet afgedrukt.)
2.
Controleer de hostconfiguratie. Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP als het bericht blijft verschijnen.
22 GEÏNTEGREERDE I/O-BUFFEROVERFLOW
Druk op OK om door te gaan
Er zijn te veel gegevens verzonden naar de internet HP Jetdirect van het apparaat.
Druk op OK om door te gaan. Er gaan mogelijk gegevens verloren.
22 USB I/O-BUFFEROVERFLOW
Druk op OK om door te gaan
Er zijn te veel gegevens naar de USB-poort verzonden.
Druk op OK om het foutbericht te verwijderen. (De taak wordt niet afgedrukt.)
40 EIO X SLECHTE TRANSMISSIE
Druk op OK om door te gaan
De verbinding tussen het apparaat en de EIO-kaart in de aangegeven sleuf [X] is verbroken.
N.B. EIO 0 is gereserveerd voor de ingesloten HP Jetdirect-printserver.
Druk op OK om het foutbericht te verwijderen en door te gaan met afdrukken.
40 SLECHTE TRANSMISSIE GEÏNTEGREERDE I/O
Druk op OK om door te gaan
De verbinding tussen het apparaat en de HP Jetdirect-afdrukserver is verbroken.
Druk op OK om het foutbericht te verwijderen en door te gaan met afdrukken.
41.3 ONVERWACHT FORMAAT IN LADE <X>
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
wordt afgewisseld met
VUL LADE <X> [SOORT] [FORMAAT]
Druk op OK om een andere lade te gebruiken
U hebt de lade geconfigureerd voor een ander formaat papier dan vereist voor de afdruktaak.
1.
Vul de lade opnieuw met papier van het juiste formaat.
2.
Controleer of u in het softwareprogramma, in de printerdriver en op het bedieningspaneel steeds hetzelfde papierformaat hebt opgegeven.
3.
Druk op OK en ga naar de optie LADE <X> FORMAAT = <Formaat>. Wijzig de configuratie van het formaat in een lade in overeenstemming met het formaat dat voor de afdruktaak vereist is.
4.
Als het foutbericht niet verdwijnt, zet u het apparaat uit en weer aan.
5.
Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP als het bericht blijft verschijnen.
41.3 ONVERWACHT FORMAAT IN LADE 1
HANDMATIGE INVOER <SOORT> <FORMAAT>
U hebt lade 1 geconfigureerd voor een ander formaat papier dan vereist voor de afdruktaak.
Vul de lade opnieuw met papier van het juiste formaat.
Als een andere lade het juiste formaat bevat, wordt u gevraagd om op OK te drukken om een andere lade te gebruiken.
41.X FOUT
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
wordt afgewisseld met
41.X FOUT
Druk op OK om door te gaan
Er is een tijdelijke afdrukfout opgetreden.
1.
Druk op OK. De pagina met de fout wordt nu automatisch opnieuw afgedrukt als de functie voor het verhelpen van papierstoringen is ingeschakeld.
2.
Schakel het product uit en weer in.
3.
Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP als het bericht blijft verschijnen.
49.XXXX FOUT
Schakel de printer uit en weer in om door te gaan
Er heeft zich een kritieke firmwarefout voorgedaan.
Deze fout kan ontstaan door diverse externe oorzaken die niet direct te maken hebben met de hard- of firmware van het apparaat:

het besturingssysteem van de computer

de netwerkverbinding

de printerdriver

Het softwareprogramma

het documentbestand
Om te helpen bij het identificeren van de oorzaak van dit probleem dient u aan te geven wat u precies deed voordat de fout optrad.
1.
Zet het apparaat uit, wacht 20 minuten en schakel het apparaat vervolgens weer in.
2.
Als u de oorzaak van de fout kunt bepalen als een invloed van buitenaf, probeert u het probleem op te lossen door het externe probleem op te lossen.
3.
Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP als het bericht blijft verschijnen.
50.X FUSERFOUT
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
Er is een fuser-fout opgetreden.
1.
Schakel het product uit en weer in.
2.
Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP als het bericht blijft verschijnen.
51.XY FOUT
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
wordt afgewisseld met
51.XY FOUT
Schakel de printer uit en weer in om door te gaan
Er is een tijdelijke afdrukfout opgetreden.
1.
Schakel het product uit en weer in.
2.
Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP als het bericht blijft verschijnen.
52.XY FOUT
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
wordt afgewisseld met
52.XY FOUT
Schakel de printer uit en weer in om door te gaan
Er is een tijdelijke afdrukfout opgetreden.
1.
Schakel het product uit en weer in.
2.
Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP als het bericht blijft verschijnen.
53.X0.01 FOUT
DIMM NIET ONDERSTEUND
De DIMM wordt niet ondersteund.
Vervang de DIMM door een DIMM die door het apparaat wordt ondersteund.
Zie Onderdeelnummers voor een lijst met ondersteunde DIMM’s.
Zie Geheugen installeren voor instructies voor het vervangen van de DIMM.
55.XX.YY DC-CONTROLLERFOUT
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
wordt afgewisseld met
55.XX.YY DC-CONTROLLERFOUT
Schakel de printer uit en weer in om door te gaan
Er is een tijdelijke afdrukfout opgetreden.
1.
Schakel het product uit en weer in.
2.
Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP als het bericht blijft verschijnen.
56.X FOUT
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
wordt afgewisseld met
56.X FOUT
Schakel de printer uit en weer in om door te gaan
Er is een tijdelijke afdrukfout opgetreden door een onjuiste invoer- of uitvoerkeuze.
1.
Schakel het product uit en weer in.
2.
Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP als het bericht blijft verschijnen.
57.XX FOUT
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
wordt afgewisseld met
57.XX FOUT
Schakel de printer uit en weer in om door te gaan
Er is een tijdelijke afdrukfout opgetreden in een van de apparaatventilatoren.
1.
Schakel het product uit en weer in.
2.
Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP als het bericht blijft verschijnen.
58.XX FOUT
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
wordt afgewisseld met
58.XX FOUT
Schakel de printer uit en weer in om door te gaan
Er is een apparaatfout opgetreden waarbij een geheugentag-CPU-fout is geconstateerd, of er is een probleem met de luchtsensor of de stroomvoorziening.
Problemen met de stroomvoorziening oplossen:
1.
Verwijder het apparaat uit de UPS-voorzieningen, extra voedingsbronnen of contactdozen. Steek de stekker van apparaat in een wandcontactdoos en controleer of het probleem hiermee is opgelost.
2.
Als u de stekker van het apparaat al in een wandcontactdoos had gestoken, probeert u een andere voedingsbron in het gebouw, die onafhankelijk is van de voedingsbron die u op dit moment gebruikt.
Controleer of de netwerkspanning en de stroombron voldoen aan de elektrische specificaties van het apparaat.
Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP als het bericht blijft verschijnen.
59.XY FOUT
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
wordt afgewisseld met
59.XY FOUT
Schakel de printer uit en weer in om door te gaan
Er is een tijdelijke afdrukfout opgetreden.
1.
Schakel het product uit en weer in.
2.
Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP als het bericht blijft verschijnen.
68.X OPSLAGFOUT INSTELLINGEN GEWIJZIGD
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
wordt afgewisseld met
68.X OPSLAGFOUT INSTELLINGEN GEWIJZIGD
Druk op OK om door te gaan
Er is een fout opgetreden in het permanente geheugen van het apparaat en een of meer apparaatinstellingen dienen op de standaardwaarde te worden ingesteld.
Druk op de knop OK om het afdrukken te hervatten.
Druk een configuratiepagina af en controleer de apparaatinstellingen om te bepalen welke waarden gewijzigd zijn.
Als het foutbericht niet verdwijnt, zet u het apparaat uit en weer aan. Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP als het bericht blijft verschijnen.
68.X PERMANENTE OPSLAG IS VOL
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
wordt afgewisseld met
68.X PERMANENTE OPSLAG IS VOL
Druk op OK om door te gaan
Het permanente geheugen van het apparaat is vol. Voor sommige instellingen zijn mogelijk de standaardwaarden hersteld.
1.
Als het foutbericht niet verdwijnt, zet u het apparaat uit en weer aan.
2.
Druk een configuratiepagina af en controleer de apparaatinstellingen om te bepalen welke waarden gewijzigd zijn.
3.
Als u het permanente geheugen wilt opschonen, schakelt u het apparaat uit en houdt u de knop Menu HP Laserjet P3010 menu Berichten op het bedieningspaneel ingedrukt terwijl u het apparaat inschakelt.
4.
Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP als het bericht blijft verschijnen.
68.X SCHRIJFFOUT PERMANENTE OPSLAG
Druk op OK om door te gaan
Het opslagapparaat kan niet schrijven. Het afdrukken kan doorgaan, maar er kunnen onverwachte problemen optreden doordat er een fout is geconstateerd in de permanente opslag.
Druk op OK om door te gaan.
Als het foutbericht niet verdwijnt, zet u het apparaat uit en weer aan. Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP als het bericht blijft verschijnen.
79.XXXX FOUT
Schakel de printer uit en weer in om door te gaan
Het apparaat heeft een kritieke hardwarefout geconstateerd.
1.
Druk op de stopknop HP Laserjet P3010 stop Berichten op het bedieningspaneel om de afdruktaak uit het apparaatgeheugen te wissen. Schakel het product uit en weer in.
2.
Probeer een taak vanuit een ander programma af te drukken. Als de taak wordt afgedrukt, gaat u terug naar het eerste programma en probeert u een ander bestand af te drukken. Als het bericht uitsluitend wordt weergegeven bij een bepaald programma of een bepaalde afdruktaak, neemt u contact op met de softwareleverancier voor ondersteuning.
Als het bericht blijft verschijnen bij verschillende programma’s en afdruktaken, dient u de volgende stappen te proberen:
1.
Schakel het apparaat uit.
2.
Koppel alle kabels tussen het apparaat en het netwerk of de computer los.
3.
Verwijder alle geheugen-DIMM’s of DIMM’s van andere leveranciers uit het apparaat. Installeer vervolgens de geheugen-DIMM opnieuw.
4.
Verwijder het EIO-appaat uit het apparaat.
5.
Schakel het product in.
Als de fout niet meer optreedt, volgt u de volgende stappen.
1.
Installeer de DIMM- en EIO-apparaten een voor een. Zet het apparaat na iedere installatie uit en weer aan.
2.
Vervang de DIMM of het EIO-apparaat dat de fout heeft veroorzaakt.
3.
Sluit alle kabels tussen het apparaat en het netwerk of de computer weer aan.
8X.YYYY EIO-FOUT
Er heeft zich een kritieke fout met het EIO-accessoire in sleuf [X] voorgedaan.
1.
Schakel het product uit en weer in.
2.
Zet het apparaat uit, plaats het EIO-accessoire in sleuf [X] en zet het apparaat weer aan.
3.
Zet het apparaat uit, verwijder het EIO-accessoire uit sleuf [X], plaats het in een andere EIO-sleuf en zet het apparaat weer aan.
4.
Plaats het EIO-accessoire in sleuf [X].
8X.YYYY FOUT GEÏNTEGREERDE JETDIRECT
De ingesloten HP Jetdirect-printserver heeft een kritieke fout geconstateerd.
1.
Schakel het product uit en weer in.
2.
Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP als het bericht blijft verschijnen.
Afdrukken via USB niet beschikbaar
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
De beheerder heeft afdrukken vanaf USB-accessoires uitgeschakeld.
Druk de taak af vanaf een computer die op het apparaat is aangesloten.
BEWERKING VAN RAM-SCHIJFBESTAND MISLUKT
Druk op OK om te wissen
Een opdracht heeft een onlogische bewerking geprobeerd.
Druk op OK om door te gaan.
Bezig met annuleren…
De afdruktaak wordt geannuleerd. Het bericht blijft aanwezig tijdens het verwijderen van papier uit de papierbaan en het verwijderen van de laatste binnenkomende gegevens.
Er is geen handeling vereist.
Bezig met initialiseren
De afzonderlijke taken worden geïnitialiseerd.
Er is geen handeling vereist.
BEZIG MET OPWARMEN
wordt afgewisseld met
<Huidige-statusbericht>
De sluimermodus van het apparaat wordt uitgeschakeld. Het afdrukken wordt daarna meteen voortgezet.
Er is geen handeling vereist.
BEZIG MET REINIGEN…
PAPIER NOG NIET PAKKEN
Er wordt een automatische reiniging uitgevoerd.
Er is geen handeling vereist.
Bezig met verwerken van upgrade <component> <XXX> %
Niet uitschakelen
De firmware-upgrade wordt in verschillende fasen uitgevoerd.
Er is geen handeling vereist.
CODE CRC-FOUT
RFU-UPGRADE VERZENDEN VIA USB DEV-POORT
Tijdens de upgrade van de firmware is een fout opgetreden.
Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP.
DATA ONTVANGEN
Druk op OK om de laatste pagina af te drukken
wordt afgewisseld met
<Huidige-statusbericht>
Het apparaat wacht op een afdrukopdracht.
Druk op OK om door te gaan.
DATUM/TIJD = JJJJ/MMM/DD UU:MM
Druk op OK om te wijzigen
Druk op HP Laserjet P3010 stop Berichten op het bedieningspaneel om over te slaan
De huidige datum en tijd.
Stel datum en tijd in of druk op de Stop-knop HP Laserjet P3010 stop Berichten op het bedieningspaneel om dit over te slaan.
DUPLEXBEWERKING MISLUKT
Druk op OK om door te gaan
wordt afgewisseld met
DUPLEXBEWERKING MISLUKT
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
Er is een tijdfout opgetreden tijdens het afdrukken van een dubbelzijdige afdruktaak.
Druk op OK om door te gaan. Als de fout opnieuw optreedt, annuleert u de taak en drukt u deze opnieuw af als enkelzijdige taak.
DUPLEX ONMOGELIJK
SLUIT ACHTERSTE KLEP
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
De achterste klep moet gesloten zijn, anders kunt u niet dubbelzijdig afdrukken.
Sluit de achterklep.
Een ogenblik geduld
het apparaat gaat offline.
Er is geen handeling vereist.
EIO <X> SCHIJF NIET FUNCTIONEEL
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
De EIO-schijf in sleuf X werkt niet goed.
1.
Schakel het apparaat uit.
2.
Controleer of de EIO-schijf correct is geplaatst en stevig vastzit.
3.
Als het bericht op het bedieningspaneel blijft verschijnen, moet u de schijf vervangen.
EIO <X> SCHIJF WORDT OPGESTART
wordt afgewisseld met
<Huidige-statusbericht>
De schijf in de EIO-sleuf [X] wordt geïnitialiseerd
Er is geen handeling vereist.
EIO APPARAATFOUT
Druk op OK om te wissen
Het genoemde apparaat levert een fout op.
Druk op OK om door te gaan.
EIO BESTANDSBEWERKING MISLUKT
Druk op OK om te wissen
Een opdracht heeft een onlogische bewerking geprobeerd.
Druk op OK om door te gaan.
EIO BESTANDSSYSTEEM IS VOL
Druk op OK om te wissen
Het genoemde bestandssysteem is vol; u kunt hier niets meer bij schrijven.
Druk op OK om door te gaan.
EIO IS BEVEILIGD TEGEN SCHRIJVEN
Druk op OK om te wissen
U kunt niet naar het bestandssysteem schrijven.
Druk op OK om door te gaan.
Fabrieksinstellingen herstellen
De fabrieksinstellingen worden hersteld.
Er is geen handeling vereist.
FORMAAT IN LADE X ONJUIST
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
wordt afgewisseld met
<Huidige-statusbericht>
De aangegeven lade is geladen met een ander papierformaat dan het geconfigureerde formaat voor de lade.
Laad de lade met het geconfigureerde formaat voor de lade.
Controleer of alle geleiders in de juiste stand staan in de opgegeven lade. Het afdrukken kan vanuit andere laden worden voortgezet.
FOUT BIJ LADEN RFU
RFU-UPGRADE VERZENDEN VIA USB DEV-POORT
Tijdens de upgrade van de firmware is een fout opgetreden.
Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP.
FOUT GEHEUGENTEST VERVANG DIMM <X>
Er is een fout met de DIMM vastgesteld.
Vervang de DIMM. Zie Geheugen installeren.
Zie Onderdeelnummers voor een lijst met DIMM’s die door dit apparaat worden ondersteund.
FOUT MET RAM-SCHIJF
Druk op OK om te wissen
Het genoemde apparaat levert een fout op.
Druk op OK om door te gaan.
FOUT REINIGINGSPAG.
Achterklep openen
U verwerkt een reinigingspagina terwijl de achterklep dicht is.
Open de achterste uitvoerbak om de reinigingspagina te maken of te gebruiken.
FOUT USB-OPSLAGAPPARAAT
Druk op OK om te wissen
Het genoemde apparaat levert een fout op.
Druk op OK om door te gaan.
Gebeurtenislogboek leeg
U hebt LOGBOEK GEBEURT. WEERGEVEN op het bedieningspaneel geselecteerd maar het gebeurtenissenlogboek is leeg.
Er is geen handeling vereist.
Gebeurtenislogboek wissen
Het gebeurtenislogboek wordt gewist.
Er is geen handeling vereist.
GEBRUIK LADE <X> [SOORT] [FORMAAT]
Wijzigen: druk op HP Laserjet P3010 arrow up Berichten op het bedieningspaneel/HP Laserjet P3010 arrow down Berichten op het bedieningspaneel.
Doorgaan: OK
Het apparaat heeft het papier van het gevraagde type en formaat niet gevonden. In het bericht worden het beschikbare type en formaat en de lade waarin het materiaal ligt weergegeven.
Druk op de knop OK om de waarden in het bericht te accepteren, of druk op de pijl omhoog of omlaag HP Laserjet P3010 arrow up Berichten op het bedieningspaneel/HP Laserjet P3010 arrow down Berichten op het bedieningspaneel om door de beschikbare keuzemogelijkheden te bladeren.
GEBRUIKT ONDERDEEL GEÏNSTALLEERD
De printcartridge is al eerder gebruikt.
Druk op de knop OK om deze cartridge te gebruiken of installeer een nieuwe cartridge.
Als u van mening bent dat u een origineel onderdeel van HP hebt aangeschaft, gaat u naar www.hp.com/go/anticounterfeit.
GEBRUIKT ONDERDEEL IN GEBRUIK
Economode uitgeschakeld
De printcartridge is al eerder gebruikt.
Als u van mening bent dat u een origineel onderdeel van HP hebt aangeschaft, gaat u naar www.hp.com/go/anticounterfeit.
Geen taak om te annuleren
U hebt op HP Laserjet P3010 stop Berichten op het bedieningspaneel gedrukt, maar er is geen actieve taak of er zijn geen gebufferde gegevens aanwezig om te annuleren.
Het bericht wordt gedurende ongeveer 2 seconden weergegeven, waarna het apparaat terugkeert naar de modus Klaar.
Er is geen handeling vereist.
GEKOZEN PERSONALITY NIET BESCHIKBAAR
Druk op OK om door te gaan
De printer heeft een verzoek ontvangen voor een personality (apparaattaal) die niet bestaat. De afdruktaak is geannuleerd.
Druk de taak af met een printerdriver voor een andere apparaattaal of voeg de gevraagde taal toe aan het apparaat (indien beschikbaar).
Voor een lijst met beschikbare personality’s dient u een configuratiepagina af te drukken.
Handeling nu niet mogelijk voor lade x
ELK FORM./ELK AANG.niet mog. bij lade
Dubbelzijdig afdrukken is niet beschikbaar wanneer het ladeformaat is ingesteld op ELK FORM of ELK AANGEPAST.
Wijzig de lade-instellingen.
1.
Druk op de knop Menu HP Laserjet P3010 menu Berichten op het bedieningspaneel.
2.
Druk op de pijl omlaag HP Laserjet P3010 arrow down Berichten op het bedieningspaneel om het menu PAPIERVERWERKING te markeren en druk op OK.
3.
Druk op de pijl omlaag HP Laserjet P3010 arrow down Berichten op het bedieningspaneel om de opgegeven lade te selecteren en druk daarna op OK.
4.
Wijzig de instellingen voor formaat en soort voor de geselecteerde lade.
HANDMATIGE INVOER <SOORT> <FORMAAT>
Het apparaat wacht totdat u papier hebt geplaatst in lade 1.
Als er al papier in lade 1 is geplaatst, drukt u op de Help-knop HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel en vervolgens op de knop OK om af te drukken.
Als u een andere lade wilt gebruiken, verwijdert u het papier uit lade 1 en drukt u op de knop OK.
HANDMATIGE INVOER <SOORT> <FORMAAT>
Druk op OK om door te gaan
wordt afgewisseld met
HANDMATIGE INVOER <SOORT> <FORMAAT>
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
Het apparaat wacht totdat u papier hebt geplaatst in lade 1.
Plaats het gevraagde papier in lade 1 en druk op de knop OK.
HANDMATIGE INVOER <SOORT> <FORMAAT>
Druk op OK om een andere lade te gebruiken
wordt afgewisseld met
HANDMATIGE INVOER <SOORT> <FORMAAT>
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
Het apparaat wacht totdat u papier hebt geplaatst in lade 1.
Druk op OK om een soort en formaat uit een andere lade te gebruiken.
Herstellen…
De specifieke instellingen worden hersteld.
Er is geen handeling vereist.
INCOMPATIBELE ZWARTE CARTRIDGE
De printcartridge is bestemd voor een ander apparaat.
Vervang de printcartridge door een printcartridge voor dit apparaat. Zie De printcartridge vervangen.
Zie Onderdeelnummers voor informatie over printcartridges die door dit apparaat worden ondersteund.
INFLATE FAILURE
RFU-UPGRADE VERZENDEN VIA USB DEV-POORT
Tijdens de upgrade van de firmware is een fout opgetreden.
Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP.
INTERNE SCHIJF BESTANDSSYSTEEM IS VOL
Druk op OK om te wissen
Het genoemde bestandssysteem is vol; u kunt hier niets meer bij schrijven.
Druk op OK om door te gaan.
KAN NIET HELE DIRECTORY LEZEN
Druk op OK om door te gaan
De lijst met bestanden op het USB-accessoire is langer dan door het apparaat kan worden weergegeven.
1.
Als u een bestand uit de gedeeltelijke lijst wilt afdrukken, drukt u op OK en selecteert u een bestand in de lijst.
2.
U kunt dit probleem voorkomen door bestanden van het USB-accessoire te verwijderen.
Kan niet meer bestanden toevoegen
Wacht tot een taak is afgedrukt.
De afdrukwachtrij bevat het maximumaantal taken.
Wacht tot een taak is voltooid voordat u een nieuwe taak aan de afdrukwachtrij toevoegt.
LADE <X> [SOORT] [FORMAAT]
Druk op OK om formaat of soort te wijzigen
wordt afgewisseld met
LADE <X> [SOORT] [FORMAAT]
Druk op HP Laserjet P3010 arrow return Berichten op het bedieningspaneel om de instellingen te accepteren.
Dit bericht geeft de huidige configuratie van het type en het formaat van de papierlade weer. U kunt deze configuratie wijzigen.
Als u het papierformaat of de papiersoort wilt wijzigen, drukt u op de knop OK terwijl het bericht wordt weergegeven. Druk op de pijl terug HP Laserjet P3010 arrow return Berichten op het bedieningspaneel om het bericht te wissen.

Selecteer de instellingen voor ELK FORM en ELK SOORT als de lade regelmatig voor verschillende papierformaten of -soorten wordt gebruikt.

Stel een specifiek formaat en type in als slechts op één type papier wordt afgedrukt.
LADE <X> OPEN
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
wordt afgewisseld met
<Huidige-statusbericht>
De lade kan geen papier invoeren in het apparaat omdat lade [X] is geopend en eerst moet worden gesloten voordat het afdrukken kan worden hervat.
Controleer de laden en sluit de laden die geopend zijn.
NIET-ONDERSTEUND ONDERDEEL GEÏNSTALLEERD
De printcartridge is bestemd voor een ander HP-product.
Als de afdrukkwaliteit niet meer voldoet, vervangt u de printcartridge. Zie De printcartridge vervangen.
Zie Onderdeelnummers voor een lijst met ondersteunde printcartridges.
NIET-ONDERSTEUND ONDERDEEL IN GEBRUIK
De printcartridge is bestemd voor een ander HP-product.
Als de afdrukkwaliteit niet meer voldoet, vervangt u de printcartridge. Zie De printcartridge vervangen.
Zie Onderdeelnummers voor een lijst met ondersteunde printcartridges.
Onderdeel geïnstalleerd dat niet van HP is
U hebt een printcartridge geïnstalleerd die niet door Hewlett-Packard is vervaardigd.
Als u van mening bent dat u een origineel onderdeel van HP hebt aangeschaft, gaat u naar www.hp.com/go/anticounterfeit.
Ongeldige handtekening
Upgrade geannuleerd
De code van de firmware-upgrade komt niet overeen met de handtekening van het apparaat.
Download het juiste firmware-upgradebestand voor dit apparaat en installeer de upgrade opnieuw.
ONGELDIGE HANDTEKENING ACCEPTEREN?
Ja druk op OK
wordt afgewisseld met
ONGELDIGE HANDTEKENING ACCEPTEREN?
Niet drukken op HP Laserjet P3010 stop Berichten op het bedieningspaneel
Het apparaat voert een externe firmware-upgrade uit, de initiële code-ondertekening komt niet overeen met de handtekening en het menu HANDTEKENING-nCONTROLE is ingesteld op VRAGEN BIJ ONGELDIG.
Download het juiste firmware-upgradebestand voor dit apparaat en installeer de upgrade opnieuw.
Onjuist
Er is een verkeerde PIN-code ingevoerd.
Voer de PIN-code nogmaals in.
ONV. GEH. VOOR LADEN LETTERTYPEN/GEG.
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
wordt afgewisseld met
<APPARAAT>
Druk op OK om door te gaan
Het apparaat heeft meer gegevens ontvangen dan het geheugen kan opnemen. Het is mogelijk dat u geprobeerd hebt om te veel macro’s, soft-lettertypen of ingewikkelde afbeeldingen over te brengen.
Druk op de knop OK om de verzonden gegevens af te drukken (er kunnen gegevens verloren zijn gegaan).
Vereenvoudig de afdruktaak of installeer extra geheugen.
Papierbaancontrole
Het apparaat controleert op mogelijke storingen of papier dat niet is verwijderd uit het apparaat.
Er is geen handeling vereist.
Papierbaan vrijmaken
Het apparaat is vastgelopen of is aangezet, waarna er papier op een verkeerde locatie is ontdekt. Het apparaat probeert automatisch de pagina’s uit te voeren.
Wacht totdat het apparaat de pagina’s heeft uitgevoerd. Als uitvoeren niet mogelijk is, wordt een melding van een papierstoring op het bedieningspaneel weergegeven.
Papier vastgelopen rond fuser
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
Er is een storing opgetreden doordat er papier is vastgelopen rond de fuser.
Neem contact op met een erkend service- of ondersteuningspunt van HP.
PLAATS OF SLUIT LADE <X>
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
De betreffende lade is open of ontbreekt.
Plaats of sluit de lade om door te gaan met afdrukken.
Printer controleren
Het apparaat controleert op mogelijke storingen of papier dat niet is verwijderd uit het apparaat.
Er is geen handeling vereist.
RAM-SCHIJF IS BEVEILIGD TEGEN SCHRIJVEN
Druk op OK om te wissen
Er kan niet naar het apparaat worden geschreven.
Druk op OK om door te gaan.
ROM-SCHIJF APPARAATFOUT
Druk op OK om te wissen
Het genoemde apparaat levert een fout op.
Druk op OK om door te gaan.
ROM-SCHIJF BESTANDSBEWERKING MISLUKT
Druk op OK om te wissen
Een opdracht heeft een onlogische bewerking geprobeerd.
Druk op OK om door te gaan.
ROM-SCHIJF BESTANDSSYSTEEM IS VOL
Druk op OK om te wissen
Het genoemde bestandssysteem is vol; u kunt hier niets meer bij schrijven.
Druk op OK om door te gaan.
ROM-SCHIJF IS BEVEILIGD TEGEN SCHRIJVEN
Druk op OK om te wissen
Er kan niet naar het apparaat worden geschreven.
Druk op OK om door te gaan.
SCHIJF OPSCHONEN <X> % VOLTOOID
Niet uitschakelen
wordt afgewisseld met
SCHIJF OPSCHONEN <X> % VOLTOOID
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
Er wordt een harde schijf opgeschoond.
Er is geen handeling vereist.
SCHIJF REINIGEN <X>% VOLTOOID
Niet uitschakelen
wordt afgewisseld met
SCHIJF REINIGEN <X>% VOLTOOID
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
Het opslagapparaat wordt opgeschoond of gereinigd. Schakel het apparaat niet uit. De functies van het product zijn niet beschikbaar. Het apparaat wordt automatisch uit- en weer ingeschakeld wanneer dit proces is voltooid.
Er is geen handeling vereist.
SLECHTE VERBINDING MET OPTIONELE LADE
Een van de optionele laden is niet goed aangesloten.
Verwijder het papier uit de lade en plaats de lade weer terug. Schakel vervolgens het apparaat uit en weer in.
Sluimermodus ingeschakeld
Het apparaat staat in de sluimermodus.
Er is geen handeling vereist.
TAAK KAN NIET WORDEN OPGESLAGEN
wordt afgewisseld met
<Huidige-statusbericht>
De opgegeven afdruktaak kan niet worden opgeslagen vanwege een geheugen-, schijf- of configuratieprobleem.
Corrigeer de fout en probeer nogmaals de taak op te slaan.
Te veel laden geïnstalleerd
Schakel uit en verwijder een lade
U hebt meer optionele laden geïnstalleerd dan door het apparaat worden ondersteund.
Het apparaat biedt ondersteuning voor maximaal twee optionele invoerladen van 500 vel.
Verwijder een van de optionele laden.
Te veel USB-accessoires
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
De printer ondersteunt deze hoeveelheid USB-opslagaccessoires niet.
Verwijder de extra USB-opslagaccessoires een voor een totdat dit bericht verdwijnt. Verwijder vervolgens het nieuwe USB-opslagaccessoire en plaats dit opnieuw.
Te veel USB-hubs
Verwijder de laatste USB-hub
Het apparaat heeft waargenomen dat er een USB-hub is aangesloten op een andere USB-hub.
Verwijder de extra USB-hub. USB-hubs die op andere USB-hubs zijn aangesloten, worden niet ondersteund.
Toegang geweigerd MENU’S GEBLOKKEERD
De bedieningspaneelfunctie van het apparaat die u probeert te openen, is vergrendeld om ongeoorloofde toegang te verhinderen.
Neem contact op met de netwerkbeheerder.
UITVOERBAK VOL
Verwijder alle papier uit bak
De uitvoerbak is vol. U kunt niet doorgaan met afdrukken.
Maak de bak leeg zodat de huidige afdruktaak kan worden voltooid.
UITVOERBAK VOL
Verwijder alle papier uit bak
wordt afgewisseld met
<Huidige-statusbericht>
De uitvoerbak is vol, maar deze is niet nodig voor de huidige afdruktaak.
Maak de bak leeg voordat u een taak naar die bak verzendt.
UITVOERSTAPEL HANDMATIG INVOEREN
Druk op OK om op andere zijde af te drukken
De eerste zijde van een handmatige duplextaak is afgedrukt en het apparaat wacht totdat u de uitgevoerde stapel hebt geplaatst om af te drukken op de tweede zijde.
1.
Plaats de uitgevoerde stapel in lade 1, in dezelfde richting en met de bedrukte zijde naar beneden.
2.
Druk op OK om door te gaan met afdrukken.
USB-ACCESSOIRE HEEFT TE VEEL STROOM NODIG
Verwijder het USB-accessoire en schakel daarna uit en weer in
wordt afgewisseld met
USB-ACCESSOIRE HEEFT TE VEEL STROOM NODIG
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
Het USB-accessoire gebruikt te veel voeding. U kunt niet doorgaan met afdrukken.
Verwijder het USB-accessoire en start het apparaat opnieuw op.
Gebruik een USB-accessoire dat minder stroom verbruikt of dat is uitgerust met een eigen voedingsbron.
USB-accessoire niet herkend
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
wordt afgewisseld met
USB-accessoire niet herkend
Druk op OK om te wissen
Het apparaat ondersteunt geen plug and play-bewerking voor het type USB-accessoire op de host-USB-poort, of het accessoire wordt niet ondersteund.
Schakel het apparaat uit en weer in terwijl het USB-accessoire is aangesloten. Als het bericht opnieuw wordt weergegeven, verwijdert u het USB-accessoire.
USB-opslagaccessoire verwijderd
Niet-gerelateerde gegevens worden gewist
U hebt het USB-accessoire van het apparaat verwijderd. Eventuele taken in de wachtrij die afkomstig zijn van het accessoire, worden geannuleerd.
Als u de resterende taken wilt afdrukken, plaatst u het USB-accessoire weer en selecteert u de taken opnieuw.
USB-OPSLAG BESTANDSBEWERKING MISLUKT
Druk op OK om te wissen
Een opdracht heeft een onlogische bewerking geprobeerd.
Druk op OK om door te gaan.
Verwijderen…
Het apparaat verwijdert een opgeslagen taak.
Er is geen handeling vereist.
Verzoek geaccepteerd. Een ogenblik geduld…
Het verzoek om een interne pagina af te drukken staat in de wachtrij.
Wacht tot de huidige taak is afgedrukt.
VUL LADE <X> [SOORT] [FORMAAT]
Druk op OK om een andere lade te gebruiken
wordt afgewisseld met
VUL LADE <X> [SOORT] [FORMAAT]
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
Er wordt een taak verzonden waarvoor materiaal van een specifiek type en formaat vereist is, maar dit materiaal is niet aanwezig in de aangegeven lade.
Druk op OK om een soort en formaat uit een andere lade te gebruiken.
VUL LADE <X> [SOORT] [FORMAAT]
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
De aangegeven lade is geconfigureerd voor materiaal van een specifiek type en formaat voor een bepaalde afdruktaak, maar de lade is leeg. Ook alle andere laden zijn leeg.
Plaats het gevraagde papier in de lade.
VUL LADE 1 [SOORT] [FORMAAT]
Druk op OK om door te gaan
wordt afgewisseld met
VUL LADE 1 [SOORT] [FORMAAT]
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
Lade 1 is leeg.
Vul lade 1 met het gevraagde papier.
Als er al papier in lade 1 is geplaatst, drukt u op de Help-knop HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel en vervolgens op de knop OK om af te drukken.
Als u een andere lade wilt gebruiken, verwijdert u het papier uit lade 1 en drukt u op OK om verder te gaan.
VUL LADE 1 [SOORT] [FORMAAT]
Druk op OK om een andere lade te gebruiken
wordt afgewisseld met
VUL LADE 1 [SOORT] [FORMAAT]
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
Lade 1 is leeg en er zijn andere laden beschikbaar.
Druk op OK om een andere lade te gebruiken.
Als u lade 1 wilt gebruiken, plaatst u het gevraagde papier in deze lade.
Als er al papier in lade 1 is geplaatst, drukt u op de Help-knop HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel en vervolgens op de knop OK om af te drukken.
Als u een andere lade wilt gebruiken, verwijdert u het papier uit lade 1 en drukt u op OK om een andere lade te gebruiken.
WAARSCHUWING ONDERDEELGEHEUGEN
Economode uitgeschakeld
Het apparaat kan het geheugen in de printcartridge niet lezen.
Als u van mening bent dat u een origineel onderdeel van HP hebt aangeschaft, gaat u naar www.hp.com/go/anticounterfeit.
Wacht op printer om opnieuw te initialiseren
Dit bericht kan om diverse redenen worden weergegeven:

De instellingen van de RAM-SCHIJF zijn gewijzigd voordat het apparaat opnieuw werd gestart.

Het apparaat wordt opnieuw gestart na een wijziging van externe apparaatmodi.

U hebt het menu DIAGNOSTIEK afgesloten.

Er is een nieuwe formatter geïnstalleerd met een oud apparaat, of er is een nieuw apparaat geïnstalleerd met een oude formatter.
Er is geen handeling vereist.
ZWARTE CARTRIDGE INSTALLEREN
Druk op HP Laserjet P3010 question Berichten op het bedieningspaneel voor hulp
De printcartridge ontbreekt.
1.
Open de bovenklep.
2.
Plaats de cartridge.
3.
Sluit de bovenklep.
ZWARTE CARTRIDGE VRIJWEL LEEG
Het apparaat geeft aan wanneer een onderdeel bijna op is. De echte resterende levensduur van de printcartridge kan variëren. Zorg dat u een vervangende printcartridge hebt die u kunt plaatsen wanneer de afdrukkwaliteit niet meer voldoet. U hoeft de printcartridge nu nog niet te vervangen, tenzij de afdrukkwaliteit niet meer voldoet. Als een HP-onderdeel bijna leeg is, is de Premium Protection Warranty van HP voor het desbetreffende onderdeel beëindigd.
Als de afdrukkwaliteit niet meer voldoet, vervangt u de printcartridge. Zie De printcartridge vervangen.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P
HP Laserjet P3010 Berichten op het bedieningspaneel